Politika privatnosti


Adriatec doo Kragujevac


Ova politika privatnosti se odnosi na internet stranice www.benefit.co.rs , www.benefit.global , www.adriatec.rs , aplikacije, softvere  i usluge koje nudi ADRIATEC DOO Kragujevac, ul. Kralja Aleksandra 1. Karađorđevića br. 34, matični broj: 17368788, PIB:101034512 (U daljem tekstu: Adriatec), a u vezi sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije koje reguliše zaštitu podataka o ličnosti.

Adriatec je posvećena poštovanju zakonodavstva Republike Srbije koje reguliše zaštitu podataka o ličnosti, kao i poštovanju zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, a pre svega prava na privatnost lica čije podatke Adriatec prikuplja i obrađuje.

Vaša privatnost nam je veoma važna. Ova Politika privatnosti opisuje koju vrstu ličnih podatka Adriatec prikuplja, kako ih koristi i u kojim situacijama ih deli. To sve obavlja kroz procese dostavljanja svojih proizvoda i usluga, komunikacije sa Vama, i obavljanja svojih poslovnih operacija.

Neki od podataka koje prikupljamo, bilo da su u pitanju individualni ili grupni, se mogu smatrati ličnim podacima. Mi ove podatke tretiramo na specijalan način, u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom koje reguliše zaštitu podataka u ličnosti zemlje u kojoj se nalaze naši korisnici.

Pojam „lični podaci“ se odnosi na takvu vrstu informacija koje se, direktno ili indirektno, mogu odnositi na Vas kao pojedinca. Primeri takvih informacija su: ime, prezime, fotografija, lični identifikacioni broj, kontakt podaci ili IP adresa. Obrada ličnih podataka se odnosi na bilo koju akciju koju mi ili treća strana koju smo angažovali izvršava nad ličnim podacima, kao što je prikupljanje, registracija i skladištenje.

Uvek ćemo poštovati Vašu odluku o tome kako će se Vaše informacije koristiti. Imamo postavljene procedure da zaštite Vaše podatke od brisanja, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja.

Molimo Vas da odvojite malo vremena i pročitate ovu politiku privatnosti, i uverite se da ste saglasni sa korišćenjem i objavljivanjem Vaših informacija.

Imajte na umu da se ova politika privatnosti odnosi samo na internet stranicu, aplikacije, softvere i usluge Adriateca. Kada ih koristite možete pronaći veze ka drugim web sajtovima, aplikacijama i uslugama, koje vam omogućavaju da delite informacije sa njima. Adriatec nije odgovoran za prakse privatnosti ovih drugih web sajtova, aplikacija i usluga. Preporučujemo Vam da pogledate politiku privatnosti svakog web sajta, aplikacije i usluge pre nego što je povežete sa svojim nalogom koji ste otvorili radi korišćenja proizvoda i usluga Adriateca ili podelite svoje lične podatke.

 

 • Lični podaci koje prikupljamo

 

Adriatec prikuplja podatke za efikasno funkcionisanje i pružanje najboljeg iskustva sa svojim proizvodima i uslugama.

Neke od ličnih podataka prikupljamo samo onda kada nam ih Vi pružite, kao kada kreirate svoj nalog, kontaktirate nas zbog pružanja podrške, instalirate naše aplikacije i softvere ili kada učinite dostupnim vaše lične podatke pravnom licu koje je naš pretplatnik softvera i koje vas uključuje u korišćenje naših aplikacija.  Ove informacije se mogu odnositi na Vaše ime, adresu, broj telefona, datum rođenja, fotografiju, adresu elektronske pošte, lozinku, korisničko ime, IP adresu vašeg računara, lokaciju računara i telefona i kao i vaše informacije o plaćanju. Ovo se može dogoditi kada:

 • Kreirate korisnički nalog ili pošaljete narudžbinu;
 • Zatražite podršku za proizvode ili usluge;
 • Zatražite informacije o proizvodima;
 • Koristite naše softvere i aplikacije u koje se unose Vaši lični podaci.

Neke lične podatke automatski sakupljamo kada posetite naš Web sajt ili koristite naše proizvode. Neke od njih dobijamo beleženjem Vaše interakcije sa našim proizvodima kroz, na primer, upotrebu tehnologija kao što su kolačići, primanjem izveštaja o greškama ili upotrebom podataka koje dobijamo iz softvera, koji se pokreće na Vašem uređaju.

 Ove informacije mogu obuhvatati pojedine ili sve navedene informacije:

 • Vašu internet protokol („IP“) adresu;
 • Podatke o lokaciji računara i mobilnog telefona;
 • Vreme provedeno na internet stranici;
 • Datum i vreme poslatih zahteva;
 • Imena korisnika naloga i svih povezanih podataka;
 • Broj telefona;
 • Datum rođenja;
 • Adresa;
 • Podaci koji se unose u aplikaciju/softver Adriateca, a koji mogu uključiti i podatke o vašoj težini, visini, indeks telesne mase BMI, obima kukova, struka, grudi, nadlaktice i natkolenice  kao drugih podataka važnih za vežbanje ...;
 • Podaci o plaćanju;
 • Pristup kameri vašeg mobilnog telefona  i
 • Pretraživane vrednosti.

Svaki lični podatak koji prikupimo od Vas će biti sačuvan: Za korisnike iz Srbije - na sigurnom CLOUD-u koji se nalazi na infrastrukturi DRŽAVNOG DATA CENTRA-DATA CLOUD TECHNOLOGY DOO KRAGUJEVAC koji se nalazi u Republici Srbiji i koji je zakupljen od strane Adriateca. Za korisnike iz drugih zemalja na sigurnom CLOUD-u koji se nalazi na infrastrukturi Hetzner Data Center Park Nuremberg koji se nalazi u Saveznoj Republici Nemačkoj ( Nürnberg) i koji je zakupljen od strane Adriateca.

Adriatec će prikupljati lične podatke (kao što su Vaše ime i kontakt podaci, uključujući i validnu adresu elektronske pošte) samo u slučaju da nam ih prosledite dobrovoljno. Ukoliko ne želite da prikupljamo ove informacije o Vama, molimo Vas da ih ne prosleđujete. Nikada nećemo proslediti bilo koji od ovih detalja ni jednom drugom licu, osim ako nismo zakonski primorani na to, i nećemo zadržavati Vaše lične podatke duže nego što je potrebno za svrhu zbog koje su prikupljeni.

Imate izbora kada su u pitanju podaci koje prikupljamo. Kada zatražimo lične podatke od Vas mi ili naš pretplatnik softvera, Vi imate pravo da odbijete da ih pružite. Ali, ukoliko izaberete da nam ne obezbedite podatke koji su neophodni za pružanje usluge ili određene funkcionalnosti proizvoda koji želite da koristite, možda nećete biti u mogućnosti da koristite tu uslugu ili  funkcionalnost.

Lični podaci koje prikupljamo zavise od konteksta Vaše interakcije sa Adriatecom, izbora koje pravite, uključujući postavke privatnosti, kao i od proizvoda i funkcionalnosti koje koristite. Podaci koje prikupljamo mogu uključivati sledeće:

 • Ime i kontakt podatke: prikupljamo Vaše ime i prezime, adresu elektronske pošte, poštansku adresu, brojeve telefona i druge slične kontakt podatke.
 • Podatke za logovanje: prikupljamo lozinke koje se koriste za potvrdu autentičnosti i pristup nalozima.

Takođe sakupljamo podatke koje nam pružate kroz sadržaj poruka koje nam šaljete, kao što su povratne informacije i recenzije proizvoda ili pitanja i informacije koje nam prosledite u svrhu pružanje podrške. 

 

 • Kako koristimo lične podatke

 

Adriatec obrađuje lične podatke koje ste nam dali isključivo u svrhe rukovođenja zahteva i ugovora sa Vama, odnosno za korišćenje naših proizvoda i usluga kao i za obezbeđivanje informacija i usluga koje su u vezi sa tim zahtevima i ugovorima.

Podaci koje prikupljamo se, prema gore navedenom, brišu kada je cilj obrade podataka završen.

Adriatec koristi i čuva lične podatke i informacije koje prikuplja iz 4 osnovna razloga, koji su detaljnije opisani ispod:

Prikupljene lične podatke možemo koristiti i u druge svrhe, pod uslovom da Vas obavestimo o tome u relevantnom vremenskom periodu i pod uslovom da se slažete sa predloženim korišćenjem Vaših ličnih podataka.

 

 • Kada delimo lične podatke

 

Mi ne prodajemo, ne razmenjujemo i ni na jedan drugi način ne delimo Vaše lične podatke sa drugim licima. Ovo ne uključuje pouzdane treće strane, koje nam asistiraju u radu sa našim Web sajtom, obavljanju  našeg poslovanja i pružanju usluga, sve dok se ove treće strane slažu da ovi podaci budu poverljivi. Pouzdana treća strana koja pruža uslugu podrške i održavanja softvera i aplikacija koje nudi Adriatec je Adriatec doo Kragujevac MB: 21463370.

Za Benefit Softver vaši lični podaci koje ste učinili dostupnim našem Pretplatniku Benefit softvera, biće dostupni u svrhu korišćenja Softvera teretani, fitnes i sportskom centru i drugom pravnom licu čiji ste član i sa kojom ćete kroz Softver komunicirati. Takođe podaci zaposlenih/angažovanih lica u pravnom licu koje je pretplatnik Benefit softvera biće dostupni članovima sa kojima komuniciraju u okviru Benefit softvera koji su u vlasništvu Adriateca.

Možemo deliti određene lične podatke:

 • Kada je taj proces ovlašćen zakonom ili je neophodan zbog važećeg pravnog postupka;
 • Kada je to neophodno da bi se zaštitila prava ili imovina Adriateca, uključujući i sigurnost naših proizvoda i usluga;
 • Kada je to neophodno da bi se zaštitila lična sigurnost, imovina ili druga prava javnosti, Adriateca, njegovih korisnika i zaposlenih; ili
 • U vezi sa prodajom celog ili samo jednog dela našeg poslovanja.

Možemo angažovati spoljne saradnike da izvršavaju zadatke u naše ime, kao što je pružanje IT usluga. Izvođenje ovih usluga može značiti da naši saradnici, mogu imati pristup Vašim ličnim podacima. Ovi spoljni saradnici će imati pristup informacijama o Vama, ali samo u slučajevima kada je to neophodno da bi nam pružili svoje usluge. Kada prenosimo podatke ovoj trećoj strani, mi zahtevamo od nje da preduzme odgovarajuće organizacione i tehničke sigurnosne mere, u cilju zaštite od neautorizovanog otkrivanja ličnih podataka, i zahtevamo da obrađuje lične podatke u skladu sa našim instrukcijama i u meri koja je neophodna da bi nam pružili svoje usluge.

Adriatec takođe mora da otkrije Vaše lične podatke trećim stranama, kao što su policija ili drugi javni organi, ukoliko se radi o krivičnoj istrazi ili ukoliko nam je obaveza da otkrijemo takve podatke po zakonu ili odlukama državnih organa. 

 

 • Kako pristupiti i kontrolisati lične podatke

 

Imate pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje imamo o Vama i uvek nas možete uputiti da ne izvodimo nikakve procedure prikupljanja, skladištenja ili deljenja informacija o Vama, kao što je opisano u ovoj polisi privatnosti. Ukoliko zatražite da više ne obrađujemo Vaše podatke, više nećemo biti u mogućnosti da Vam pružamo naše usluge.

Koja su Vaša prava, koja se tiču ličnih podataka, koji se prikupljaju i obrađuju?

Što se tiče Vaših ličnih podataka, koji se prikupljaju i/ili obrađuju od strane Adriateca, možete ostvariti sledeća prava:

Pravo pristupa: možete tražiti od Adriateca da potvrdi da li se Vaše lične informacije obrađuju. Ukoliko se obrađuju, dobićete pristup svojim podacima.

Pravo na ispravljanje informacija: ukoliko su naši podaci o Vama netačni, možete zatražiti od Adriateca da ispravi Vaše informacije. Ovo obuhvata pravo da se kompletiraju nekompletne informacije, uzimajući u obzir svrhu obrade.

Pravo na brisanje: možete zatražiti od Adriateca da obriše Vaše lične podatke, ukoliko su, na primer, ti podaci nezakonito obrađeni ili ste povukli svoju saglasnost.

Pravo ograničavanja obrade: možete zatražiti od Adriateca da ograniči obradu Vaših ličnih podataka, ukoliko: (i) su lični podaci netačni, (ii) je obrada nezakonita, (iii) želite da zadržimo podatke, nakon perioda zadržavanja, za pravni zahtev, ili (iv) ste imali primedbe na obradu podataka i čeka se na potvrdu naših legitimnih interesa.

Pravo na prenosivost podataka: možete zatražiti od Adriateca da Vam dostavi elektronski dokument sa Vašim ličnim podacima.

Brisanje podataka: ukoliko nam Vaši podaci nisu više potrebni za gore pomenute svrhe, mi ćemo ih obrisati. Podaci koje ste nam učinili dostupnim, a koji pripadaju trećim licima (našem pretplatniku softvera čiji ste član), će i dalje postojati, jer su oni deo naloga tog trećeg lica. Ukoliko se podaci moraju zadržati iz zakonskih razloga, oni će biti blokirani i neće više biti dostupni za dalju upotrebu.

Zadržavanje podataka: Adriatec će zadržati Vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da bi Vam obezbedili uslugu ili ako ste podatke dali našem pretplatniku softvera koje je on podelio sa nama, 3 meseca nakon prestanka pretplatničkog ugovora sa pravnim licem koje je naš pretplatnik. Ukoliko nam zatražite da više ne koristimo Vaše lične podatke za pružanje usluge potrudićemo se da obrišemo sve vaše podatke brzo po dobijanju ovakvog zahteva, ali imajte na umu da može biti kašnjenja u brisanju ličnih podataka sa servera koje koristimo i rezervnih kopija.

Zahtev za podatak o roku čuvanja ličnih podataka: Uvek se možete obratiti Adriatecu kako bi dobili podatak o roku čuvanja vaših ličnih podataka. 

Prigovor nadležnom regulatornom telu za zaštitu podataka o ličnosti. Ukoliko smatrate da je povređeno vaše pravo na obradu podataka o ličnosti uvek se možete obratiti nadležnom regulatornom telu za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to: Republika Srbija - Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, Crna Gora: Agencija za zaštitu ličnih podataka, BiH: Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko želite da dobijete kopiju svojih ličnih podataka, ili da izmenite, obrišete ili ažurirate svoje lične podatke, ili da povučete svoju saglasnost za obradu podataka sa naše strane, možete nam se obratiti sa svojim zahtevom na  [email protected]

 

 • Kolačići i slične tehnologije

 

Kolačići su male datoteke sa podacima, koji se postavljaju na Vaš računar, mobilni telefon ili na bilo koji drugi uređaj dok pretražujete naš web sajt ili koristite bilo koju od naših aplikacija ili softvera na mreži. Oni ostaju u Vašem internet pretraživaču kako bi vam pomogli da zapamtite svoje želje i prethodne aktivnosti.

Mi koristimo kolačiće za sakupljanje zbirnih podataka vezanih za promet web sajta i interakciju na njemu, kako bi korisniku u budućnosti ponudili bolje iskustvo i alate. Možemo imati ugovor sa pružaocima usluga, tj. trećoj strani, da nam pomogne oko boljeg razumevanja posetilaca našeg sajta. Ovim pružaocima usluga nije dozvoljeno da koriste prikupljene podatke, osim da nam pomognu da sprovodimo i poboljšavamo naše poslovanje.

Kada posetite naš web sajt, sledeće kategorije kolačića mogu biti postavljene u Vašem pretraživaču:

 • Tehnički kolačići: ovi kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje određenih oblasti našeg sajta, kao što je omogućavanje dela našeg sajta koji se odnosi na e-trgovinu, nudi kombinacije proizvoda i cena relevantnih za Vaš region, omogućava da uravnotežimo opterećenje na našim serverima, beleži korisničke sklonosti za upotrebu kolačića itd. Kolačići u ovoj kategoriji sadrže i privremene (kolačiće koji traju dok je aktivna sesija) i trajne kolačiće. Naš web sajt možda neće raditi dobro, ili uopšte, bez ovih kolačića. 
 • Analitički kolačići: ovi kolačići se koriste za prikupljanje podataka vezanih za Vašu upotrebu našeg web sajta, koje ključne reči ste koristili da dođete na web sajt, koje web sajtove ste posetili, kao i način na koji ste došli na našu stranicu. Mi koristimo ove podatke u svrhu izrade izveštaja, kako bi poboljšali naš sajt, i za prilagođavanje ponude proizvoda i usluga za Vas. 

Prihvatanje / neprihvatanje kolačića u Vašem pretraživaču: postoje brojni načini za upravljanje kolačićima i drugim tehnologijama koje se odnose na praćenje. Promenom podešavanja u Vašem pretraživaču možete prihvatiti ili odbiti upotrebu kolačića ili odlučiti da dobijate obaveštenje pre nego što prihvatite kolačiće sa web sajta koji ste posetili. Želeli bi da Vas podsetimo da ukoliko kompletno onemogućite upotrebu kolačića u Vašem pretraživaču možda više nećete biti u mogućnosti da koristite sve naše interaktivne funkcije. Ukoliko koristite nekoliko računara, sa različitim podešavanjima, uverite se da je svaki Vaš pretraživač podešen tako da odgovara Vašim potrebama.

Sve kolačiće možete obrisati u folderu za kolačiće Vašeg pretraživača. Svaki pretraživač ima drugačije procedure za upravljanje podešavanjima. U narednom odeljku ćete pronaći informacije koje se odnose na omogućavanje/ neomogućavanje kolačića kod najčešće korišćenih pretraživača. Kliknite na jedan od linkova ispod, da biste dobili određena uputstva za najčešće korišćene pretraživače:

Ukoliko ovde ne nalazite svoj pretraživač, molimo Vas da pogledate uputstva za upravljanje kolačićima, navedena u Vašem pretraživaču.

Korisnici se obaveštavaju da ukoliko ne odobre upotrebu tehničkih kolačića možda više neće biti u mogućnosti da koriste web sajt, da vide njegov sadržaj i da koriste povezane usluge. Onemogućavanje kolačića može uzrokovati da određene usluge ili funkcionalnosti web sajta više ne budu dostupne ili da ne rade pravilno, i korisnici će možda biti prinuđeni da promene ili ručno unesu određene informacije ili svoje podešavanja svaki put kada posete sajt.

 

 • Sigurnost

 

Mi smo svesni koliko je važno obezbediti maksimalnu sigurnosti podataka koji su pod našom kontrolom. Svi podaci prikupljeni kroz naš web sajt se čuvaju u elektronskom obliku, skladište se na sigurnim serverima i nad njima se sprovode stroge procedure sigurnosti i poverljivosti.

Adriatec je posvećena zaštiti sigurnosti Vaših ličnih podataka. Koristimo brojne sigurnosne tehnologije i procedure, koje nam pomažu u zaštiti vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja. Na primer, skladištimo lične podatke koje nam Vi pružate na računarskim sistemima koji imaju ograničen pristup i nalaze se u kontrolisanim objektima. Kada prenosimo strogo poverljive podatke putem interneta štitimo ih tako što koristimo enkripciju.

Mi tretiramo Vaše lične podatke u skladu sa važećom regulativom koja reguliše zaštitu podataka o ličnosti i to za korisnike sa teritorije Republike Srbije i skladu sa zakonima Replubike Srbije, za korisnike sa teritorije Crne Gore u skladu sa zakonima Crne Gore i za korisnike sa teritorije Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. 

Samo ograničen broj zaposlenih u Adriatecu ima pristup podacima koje prikupljamo. Redovno pregledamo i ažuriramo naše procedure da bi poboljšali Vašu privatnost i da bi bili sigurni da se prati naša unutrašnja politika. Odmah ispravljamo svaku neusklađenost koja se odnosi na ovu politiku.

Prenos podataka putem interneta nije apsolutno siguran. Iako ćemo mi uraditi sve što je u našoj mogućnosti da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost Vaših podataka koji se prenose na našu stranicu – svaki prenos ovog tipa je Vaša odgovornost. Onog trenutka kada primimo Vaše podatke primenjujemo stroge procedure i sigurnosne mere, kako bi sprečili neovlašćeni pristup, ali vas podstičemo da pročitate izjave o privatnosti trećih strana, čije usluge i proizvode koristite.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, ne bi trebalo da koristite web sajt, aplikacije ili bilo koju uslugu Adriateca.

Ukoliko imate nekih pitanja ili nedoumica, vezanih za ovu Politiku privatnosti, možete nas kontaktirati putem E-mail adrese  [email protected] ili nam možete pisati na: ADRIATEC DOO Kragujevac, ul. Kralja Aleksandra 1. Karađorđevića br. 34, Republika Srbija, matični broj: 17368788, PIB:101034512.

 

 • Prihvatanje ove Politike privatnosti:

 

Ovu Politiku privatnosti prihvatate prilikom korišćenja našeg sajta, kreiranjem korisničkog naloga ili instalacijom naših aplikacija i softvera i time potvrđujete da ste se upoznali, pročitali i prihvatili ovu Politiku privatnosti. 

Ova Politika privatnosti se može periodično ažurirati i menjati ali tako da se dostignuti nivo zaštite neće menjati.

Izmene će stupiti na snagu objavljivanjem izmena na našim internet stranicama.

Ova Politika privatnosti se primenjuje počev od 22.04.2024.